Konferencja "Lokalne uwarunkowania rynku energii w Polsce"

dodano: Piątek, 21/10/2016 12:26


Konferencja "Lokalne uwarunkowania rynku energii w Polsce". Informacje na temat warunków udziału w Konferencji oraz karty zgłoszenia są dostępne w Biurze ZG FSNT-NOT - tel. (22) 336-12-70, e-mail: anna.kowalska@not.org.pl


LOKALNE UWARUNKOWANIA RYNKU ENERGII
W POLSCE

Konferencja odbędzie się
24 listopada 2016 r. o godz. 10.00
w Warszawskim Domu Technika NOT (sala B),
przy ul. Czackiego 3/5 w Warszawie.

Celem Konferencji jest prezentacja wszelkich aspektów technicznych, handlowych i prawnych w zakresie rynku energii elektrycznej, cieplnej i gazu. Oparto się tutaj  o ustawy: Prawo energetyczne i o odnawialnych źródłach energii (OZE) oraz o inne rozporządzenia rządowe i koncesje Prezesa URE. Oddzielne, szczególne miejsce poświęcone będzie prosumentom i ich związkom z miejscowymi Biurami Obrotu Energią i dystrybutorami energii w zakresie sprzedaży wytworzonej energii i zakupu zużywanej energii przez prosumentów. Z innych ważniejszych problemów, które chcemy zaprezentować to miejsce ciepłownictwa systemowego w mechaniźmie poprawy efektywności energetycznej oraz problematykę mikroinstalacji w Polsce.

Ramowy program konferencji obejmuje następujące wystąpienia:

  •   Model interaktywnego rynku energii elektrycznej, w tendencji: rynek cenotwórstwa czasu rzeczywistego
  •   Problem współpracy sprzedawców zobowiązanych z prosumentami na lokalnych rynkach energii
  •   Energia odnawialna w polskim systemie elektroenergetycznym
  •   Rola i znaczenie agrobiomasy niedrzewnej dla lokalnej gospodarki paliwowo-energetycznej
  •   Charakterystyki funkcjonowania rozproszonych źródeł energii w aspekcie wykorzystania technologii  
      kogeneracji
  •  Ciepłownictwo systemowe – obecna i przyszła pozycja na rynku ciepła
  •  Lokalne uwarunkowania rynku gazu w Polsce

Informacje na temat warunków udziału w Konferencji oraz karty zgłoszenia są dostępne w Biurze ZG FSNT-NOT - tel. (22) 336-12-70, e-mail: anna.kowalska@not.org.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU


dodano: Piątek, 21/10/2016 12:26 przez: Anna Kowalska
ostatnia aktualizacja: Piątek, 21/10/2016 12:46


Pliki do pobrania

informacja o konferencji.pdf 283 KB POBIERZ