Eksploatacja Substancji Kontrolowanych

Terminy:

11.11.2014 (ilość dni: 1)

10:00


Miejsce:

Warszawski Dom Technika
ul. Czackiego 3/5
00-043 Warszawa

950.00

PLN
netto


Adresaci

 • osoby prowadzące działalność obrotu substancjami kontrolowanymi
 • osoby wykonujące naprawy i obsługę technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane
 • osoby zajmujące się demontażem instalacji i urządzeń chłodniczych, odzyskiem substancji kontrolowanych, regeneracją i unieszkodliwianiem substancji kontrolowanych

Program

 1. obrót substancjami kontrolowanymi
 2. naprawa i obsługa techniczna urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz obrót tymi substancjami
 3. demontaż instalacji i urządzeń, odzysk substancji kontrolowanych, regeneracja, unieszkodliwianie oraz obrót substancjami przeznaczonymi do tego celu
 4. stan prawny dotyczący substancji kontrolowanych
 5. aktualna praktyka w zakresie postępowania z odzyskanymi substancjami kontrolowanymi, odpadami tych substancji oraz wyrobami, urządzeniami i instalacjami zawierającymi takie substancje

Terminarz

Termin 1

Wtorek, 11.11.2014 10:00 - :


Informacje

Ośrodek Doskonalenia Kadr
Zakładu Usług Technicznych Rady Stołecznej NOT

zarejestrowany w Biurze Edukacji m.st. Warszawy pod nr 983 K
(Zaświadczenie nr 7/K/09)

organizuje kursy i przeprowadza egzaminy oraz wydaje świadectwa kwalifikacji w zakresie substancji kontrolowanych

(zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową Dz.U. z 2004 r. Nr 121, poz.1263 oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 sierpnia 2004 r. Dz.U. z 7 września 2004 Nr 195 poz.2009)

 1. Podstawowy dla osób dokonujących:
  • obrotu substancjami kontrolowanymi,
  • naprawy i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz obrotu tymi substancjami,
  • demontażu instalacji i urządzeń, odzysku substancji kontrolowanych, regeneracji i unieszkodliwiania oraz obrotu substancjami przeznaczonymi do tego celu.
 2. Uzupełniający dla osób, którym kończy się 5-letni okres ważności świadectwa kwalifikacji, program obejmuje: nabór otwarty:
  • stan prawny dotyczący substancji kontrolowanych,
  • aktualną praktykę w zakresie postępowania z odzyskanymi substancjami kontrolowanymi, odpadami tych substancji oraz wyrobami, urządzeniami i instalacjami zawierającymi takie substancje.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi:

 1. kurs początkowy - 950 zł + 23 % VAT od osoby.
 2. kurs uzupełniający - 650 zł + 23% VAT od osoby

Opłata za udział w szkoleniu przed jego rozpoczęciem. Płatność przelewem na rachunek bankowy Zakładu Usług Technicznych RS NOT Sp. z o.o. podany w karcie zgłoszenia.

Zgłoszenia prosimy przesyłać pocztą, faksem (22 827 17 76, 22 826 67 07) lub e-mailem (biuro@zutnot.com.pl, biuro1@zutnot.com.pl)

Kursy odbędą się w Domu Technika NOT przy ul. Czackiego 3/5 w Warszawie.

TERMINY KURSÓW:

 • Początkowy – nabór otwarty
 • Uzupełniający – nabór otwarty

Kursy odbędą się w Warszawskim Domu Technika NOT, ul. Czackiego 3/5

Eksploatacja Substancji Kontrolowanych

950.00

PLN
netto

Terminy:

11.11.2014 (ilość dni: 1)

10:00

Miejsce:

Warszawski Dom Technika
ul. Czackiego 3/5
00-043 Warszawa

Dodatkowe informacje:

Elżbieta Topka
22 827 17 76
email: biuro@zutnot.com.pl